Taxatie in Waadhoeke, goedkope woningtaxatie in Waadhoeke

U bent op zoek naar een goedkope woning taxateur in Waadhoeke voor een taxatie / taxatierapport. Hieronder ziet u een overzicht van goedkope taxateurs die actief zijn in Waadhoeke. De taxateurs die in dit overzicht vermeld staan voldoen aan alle voorwaarden waardoor hun taxatierapport altijd zal worden geaccepteerd.

Klik op de website van de taxateur voor meer informatie. Meestal zal de taxateur zijn taxatie tarieven voor een taxatierapport gewoon op zijn website vermelden.

Naam Website Lid van
1
Standplaats: Deinum
Taxatie vanaf € 344,02
NVM NRVT NWWI
2
Standplaats: Deinum
Taxatie vanaf € 400,00
NRVT NWWI
3
Standplaats: St.-Annaparochie, Stiens, IJlst, Sneek en Harlingen
Taxatie vanaf € 448,57
NVM NRVT NWWI

De taxatiebureaus voldoen aan de laatste normen vastgesteld door Centraal Hypothecair Fonds (CHF) in samenwerking met de brancheverenigingen (NVM, VastgoedPRO en VBO). Het taxatierapport van de taxatiebureaus die vermeld staan in onze lijst worden dus altijd geaccepteerd door de bank(en).

Extra informatie bij de gemeente Waadhoeke

Website:
Provincie: Friesland
Plaatsen/stadsdelen: Achlum, Baaium, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boer, Boksum, Deinum, Dongjum, Dronryp, Firdgum, Franeker, Herbaijum, Hitzum, Ingelum, Klooster Lidlum, Marsum, Menaam, Minnertsga, Nij Altoenae, Oosterbierum, Oudebildtzijl, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Skingen, Slappeterp, Spannum, St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Westhoek, Wier, Winsum, Wjelsryp, Zweins

Handige links

Tarieven van makelaars in Franekeradeel, Het Bildt en Menaldumadeel
Tarieven van notarissen in Franekeradeel, Het Bildt en Menaldumadeel
Vergelijk de taxatietarieven van alle taxateurs in Waadhoeke
Onafhankelijke hypotheekadviseurs in Franekeradeel, Het Bildt en Menaldumadeel