Taxatie in Súdwest-Fryslân, goedkope woningtaxatie in Súdwest-Fryslân

U bent op zoek naar een goedkope woning taxateur in Súdwest-Fryslân voor een taxatie / taxatierapport. Hieronder ziet u een overzicht van goedkope taxateurs die actief zijn in Súdwest-Fryslân. De taxateurs die in dit overzicht vermeld staan voldoen aan alle voorwaarden waardoor hun taxatierapport altijd zal worden geaccepteerd.

Klik op de website van de taxateur voor meer informatie. Meestal zal de taxateur zijn taxatie tarieven voor een taxatierapport gewoon op zijn website vermelden.

#
Taxateur
1
Standplaats: Lemmer
€ 484,00 incl. btw
2
Standplaats: St.-Annaparochie, Joure, Lemmer, Stiens, IJlst, Sneek en Harlingen
€ 491,08 incl. btw
3
Standplaats: Leeuwarden en Heerenveen
€ 493,03 incl. btw
4
Standplaats: Lemmer
€ 550,01 incl. btw
5
Standplaats: Lemmer
€ 695,00 incl. btw

De taxatiebureaus voldoen aan de laatste normen vastgesteld door Centraal Hypothecair Fonds (CHF) in samenwerking met de brancheverenigingen (NVM, VastgoedPRO en VBO). Het taxatierapport van de taxatiebureaus die vermeld staan in onze lijst worden dus altijd geaccepteerd door de bank(en).

Extra informatie bij de gemeente Súdwest-Fryslân

Website: http://www.gemeentesudwestfryslan.nl
Provincie: Friesland
Plaatsen/stadsdelen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich

Handige links

Tarieven van makelaars in Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel, Wymbritseradiel en Littenseradiel
Tarieven van notarissen in Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel, Wymbritseradiel en Littenseradiel
Vergelijk de taxatietarieven van alle taxateurs in Súdwest-Fryslân
Onafhankelijke hypotheekadviseurs in Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel, Wymbritseradiel en Littenseradiel