Taxatie in Leeuwarden, goedkope woningtaxatie in Leeuwarden

U bent op zoek naar een goedkope woning taxateur in Leeuwarden voor een taxatie / taxatierapport. Hieronder ziet u een overzicht van goedkope taxateurs die actief zijn in Leeuwarden. De taxateurs die in dit overzicht vermeld staan voldoen aan alle voorwaarden waardoor hun taxatierapport altijd zal worden geaccepteerd.

Klik op de website van de taxateur voor meer informatie. Meestal zal de taxateur zijn taxatie tarieven voor een taxatierapport gewoon op zijn website vermelden.

#
Taxateur
1
Standplaats: Deinum
€ 527,50 incl. btw
2
Standplaats: Leeuwarden en Heerenveen
€ 545,00 incl. btw
3
Standplaats: Deinum
€ 550,01 incl. btw
4
Standplaats: Hurdegaryp
€ 575,00 incl. btw
5
Standplaats: Tytsjerk
€ 618,25 incl. btw
6
Standplaats: Buitenpost, Drachten, St.-Annaparochie, Joure, Stiens, IJlst, Sneek en Harlingen
€ 649,00 incl. btw
7
Standplaats: Leeuwarden
€ 695,00 incl. btw
8
Standplaats: Joure
€ 747,78 incl. btw

De taxatiebureaus voldoen aan de laatste normen vastgesteld door Centraal Hypothecair Fonds (CHF) in samenwerking met de brancheverenigingen (NVM, VastgoedPRO en VBO). Het taxatierapport van de taxatiebureaus die vermeld staan in onze lijst worden dus altijd geaccepteerd door de bank(en).

Extra informatie bij de gemeente Leeuwarden

Website: http://www.leeuwarden.nl/live/home.pag
Provincie: Friesland
Plaatsen/stadsdelen: Alde Leie, Baard, Bears, Britsum, Eagum, Easterlittens, Feinsum, Friens, Goutum, Grou, Hempens, Hijum, Hilaard, Húns, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum, Miedum, Reduzum, Snakkerburen, Stiens, Swichum, Teerns, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum, Wytgaard

Handige links

Tarieven van makelaars in Leeuwarden en Leeuwarderadeel
Tarieven van notarissen in Leeuwarden en Leeuwarderadeel
Vergelijk de taxatietarieven van alle taxateurs in Leeuwarden
Onafhankelijke hypotheekadviseurs in Leeuwarden en Leeuwarderadeel